19 september 2017

LIFE AFTER PREFORMA: The future of veraPDF (webinar)

Het Europese project PREFORMA, dat opdracht gaf voor de ontwikkeling van een drietal tools voor de validatie van bestandsformaten, eindigt dit jaar. PACKED vzw is sinds begin 2014 werkpakketleider in het project. Recente activiteit was erop gericht de kwaliteit van de PREFORMA-tools te valideren en de door gebruikers gesignaleerde problemen op te lossen. Eén van de ontwikkelde tools was veraPDF, een validatietool voor PDF/A-bestanden. In een webinar op 19 september zal het veraPDF-consortium de resultaten presenteren van de recente ontwikkeling en de plannen voor na afloop van PREFORMA.

16 november en 22 december 2017

TRACKS: digitale preservering voor kunstenaars (workshops)

Op donderdag 16 november en vrijdag 22 december 2017 organiseert PACKED vzw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren en welke strategieën je daarbij kan volgen.

CEST: De DigiTest van CAVA/VUB-universiteitsarchief (publicatie)

Medewerkers van CAVA en het VUB-universiteitsarchief publiceerden met de medewerking van PACKED vzw op CEST een heldere tekst over hun DigiTest, een analyse-instrument voor archiefvormers om de actuele situatie van hun digitale administratie in kaart te brengen. Hoe je zelf met deze tool aan de slag kan gaan, wordt ook concreet gemaakt via een beknopt praktijkvoorbeeld.

TRACKS: Boekman 110 over culturele archieven (bespreking)

Het Nederlandse tijdschrift Boekman wijdde het voorjaarsnummer van 2017 aan culturele archieven. De brede waaier van het Nederlandse culturele geheugen komt erin aan bod. Naast de eerder traditionele sector van overheidsarchieven is er ook aandacht voor particuliere archieven, bijvoorbeeld uit de kunstensector. TRACKS, dat PACKED vzw coördineert, komt aan bod als voorbeeldpraktijk.

TRACKS: schrijfweek Wikify podiumkunsten @ het theaterfestival (verslag)

Samen met Het Firmament zet PACKED vzw de schouders onder een betere representatie van de Vlaamse podiumkunsten op Wikipedia. De meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld vertoont immers lacunes en bevat onvolledige informatie over de vele podiumkunstenaars die actief waren of zijn in Vlaanderen en Brussel. Wikipedia is een evidente, maar toch vaak over het hoofd geziene plek om de zichtbaarheid van het kunstenerfgoed en de artistieke praktijk te vergroten. Het jaarlijkse TheaterFestival was een uitgelezen gelegenheid om mensen die hieraan willen meewerken bij elkaar te brengen door middel van schrijfsessies.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be