CEST: Uitgepakt (publicatie)

Op CEST werden dertien artikels toegevoegd die PACKED vzw het afgelopen anderhalf jaar publiceerde in META, het door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) uitgegeven vakblad voor de informatieprofessional in Vlaanderen. Elk artikel, verschenen in de rubriek Uitgepakt, verduidelijkt in eenvoudige taal een begrip, technologie of standaard m.b.t. digitalisering van cultureel erfgoed. Recente bijdragen worden vrijgegeven na het verschijnen van het tijdschrift in print. Vorig jaar in september werden de artikels vanaf het begin tot mei 2016 gepubliceerd, nu is het overzicht aangevuld van META nr 2016/4 (mei 2016) tot META nr 2017/7 (september 2017).

Vlaams-Nederlands behoeftenonderzoek opleidingsnoden informatievak (publicatie)

Bureau Kasperkovitz heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Het onderzoek ging in op de volgende vragen: In hoeverre sluiten bestaande opleidingen aan bij de vaardigheden die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in de toekomst nodig hebben? Tot welke vaardigheden zou een opleiding voor deze sectoren moeten opleiden? Is er behoefte aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding op HBO of universitair niveau waar deze vaardigheden centraal staan?

View Journal zoekt bijdragen over Audiovisuele Data in Digital Humanities

Aangezien audiovisueel materiaal wellicht de grootste golf data is die op ons zal afkomen in de nabije toekomst, is de relatief beperkte aandacht ervoor in Digital Humanities-conferenties verrassend. Het komende nummer van VIEW, dat uitkomt in de lente van 2018, wil een stand van zaken in dat domein presenteren. Het tijdschrift wil daarbij een breed gamma behandelen van zowel media en datatypes als toepassingen die de verschillende fase van het onderzoeksproces vertegenwoordigen. Ze doen een oproep om bijdragen in te dienen op ten laatste 2 oktober 2017.

FARO: interview met PACKED vzw over Het digitale museum

Hoe is het met het 'digitale bewustzijn' van archieven, erfgoedbibliotheken en musea gesteld? Wat zijn de grote veranderingen op technologisch vlak en is de sector mee geëvolueerd? Met welke ontwikkelingen houden we de komende jaren best rekening, willen we niet van de digitale kaart worden geveegd? Die vragen stelde FARO aan verschillende experten voor een bescheiden focusdossier in het septembernummer van het FARO-tijdschrift, en ook voor de blogreeks 'Het digitale museum'. In de recentste aflevering komen PACKED-medewerkers Rony Vissers en Bert Lemmens aan het woord.

PREFORMA: interviews over het gebruik van Mediaconch (publicatie)

In het kader van het Europese project PREFORMA werd naast veraPDF en DPF Manager ook MediaConch ontwikkeld als validatietool voor audiovisuele bestanden, meer specifiek voor de combinatie Matroska, Linear Pulse Code Modulation (LPCM) en FF Video Codec 1 (FFV1). PACKED vzw was als werkpakketleider in PREFORMA nauw betrokken bij die ontwikkeling. In het kader van PREFORMA werden ook een aantal interviews afgenomen met professionals die in hun dagelijkse praktijk gebruik maken van MediaConch. Die zijn nu raadpleegbaar.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be