APA en CVAA: eindrapport the archieven @ the architects (publicatie)

Een proactieve benadering houdt in dat archiefinstellingen hun archiefvormers proactief benaderen en ondersteunen bij het beheer van hun digitale bestanden (bv. naamgeving, mappenstructuur en selectie). Een dergelijke aanpak is noodzakelijk om te verzekeren dat de digitale bestanden niet onleesbaar worden of verloren gaan bij de archiefvormer vooraleer ze door de archiefinstelling worden opgenomen. Om de haalbaarheid van een dergelijke proactieve aanpak voor architectuurarchieven uit te werken, kregen het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid, voor een project genaamd The archives @ the architects. PACKED vzw was partner in het project, en PACKED-coördinator Rony Vissers lid van de stuurgroep. Het project ging van start in februari 2016, en is nu afgerond met de publicatie van een eindrapport.

No Time To Wait (verslag)

Op 9 en 10 november 2017 vond in het Oostenrijks Filmmuseum in Wenen de tweede editie plaats van de conferentie 'No Time To Wait'. Deze conferentie is een uitvloeisel van het Europees project PREFORMA en maakt een stand van zaken op van de ontwikkelingen rond FFv1/MATROSKA. MediaArea, een van de ontwikkelteams in PREFORMA, maakte een validatietool voor FFV1/MATROSKA voor gebruik bij de digitale preservering van video. PACKED-medewerkers Bert Lemmens en Lode Scheers namen deel aan de conferentie, waarin een aantal nieuwe digitaliseringsprojecten werden voorgesteld die deze tools gebruiken. Daarnaast was er ook uitgebreid aandacht voor het gebruik van FFV1/MATROSKA in filmpreservering en werden ook nieuwe digitaliseringstools en bewerkingssoftware gepresenteerd die dit formaat ondersteunen. Je kan alle presentaties terugzien via de videostreams die door MediaArea werden gemaakt.

Presentatie Erfgoed en Wikimedia in Vlaanderen en Brussel (publicatie)

Op 4 november 2017 gaf PACKED-coördinator Rony Vissers een presentatie in het kader van de Wikimedia Conferentie Nederland. De track ‘GLAMs’ was volledig gewijd aan culturele en onderzoeksinstellingen en Wikimedia. PACKED vzw ondersteunt en stimuleert het gebruik van Wikimedia-platformen voor cultureel erfgoed, en ontwikkelt een diverse waaier van projecten op dat gebied. De presentatie ging over de visie achter en de ervaringen met een aantal recente PACKED-projecten zoals Wiki Loves Art, Linked Open Data publicatie met Wikidata en Documenteren van podiumkunsten uit Vlaanderen en Brussel op de Wikimedia-platformen.

PACKED vzw: verrijking records van kunstwerken op Wikidata (update)

Begin 2016 hebben we het eindrapport van het project Linked Open Data publicatie met Wikidata op CEST geplaatst. In dat project publiceerden we op Wikidata de basisidentificatiegegevens van meer dan 30.000 kunstwerken in een gestructureerde vorm onder een CC0-licentie als Linked Open Data . De kunstwerken behoren tot de collecties van het KMSKA, MSKGent, Groeningemuseum, SMAK, MuZEE, M Museum Leuven, VKC en de Collectie Vlaamse Gemeenschap. Op Wikidata is iedereen vrij om records en data te verrijken. De gemeenschap van de vrijwilligers hebben dat ondertussen ook gedaan.

MEMORIAV: aanbevelingen voor de digitale archivering van film en video (publicatie)

Memoriav is de door de Zwitserse overheid gesubsidieerde organisatie voor de ondersteuning van digitale archiveringsprojecten van audiovisueel erfgoed. In september 2017 publiceerden zij een herziene versie van hun aanbevelingen voor de digitale archivering van film en video. De aanbevelingen zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be