Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: oorlogsplakkaten online raadpleegbaar (publicatie)

Een boeiende verzameling oorlogsplakkaten uit de collectie van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is nu eenvoudig te raadplegen via de digitale beeldbank DAMS. Dankzij de gebruiksvriendelijke databank kunnen bezoekers de plakkaten snel terugvinden en digitaal bekijken. Het gaat om een duizendtal plakkaten, verspreid door de Belgische en Duitse autoriteiten vlak voor en tijdens de WW1. Het merendeel van de verordeningen heeft betrekking op de stad Antwerpen en de omliggende gemeentes. Uiteenlopende thema’s komen aan bod: verkeerswezen, voedselbedeling, volksgezondheid, rechtspraak, verkoop van vee, spionage en prostitutie.

Europeana: Impact Playbook (publicatie)

Organisaties in de cultureel-erfgoedsector willen het verschil maken bij hun bezoekers en gebruikers van diensten. Het is daarom belangrijk te weten hoe de werking van je organisatie bijdraagt aan verandering in het leven van mensen. Als directeur of medewerker van een archief, museum of bibliotheek, of als cultureel vernieuwer of geïnteresseerde, kun je het Impact Playbook van Europeana gebruiken om een beeld te krijgen van je impact.

Europeana: publieke consultatie (oproep)

De Europese Commissie heeft op 17 oktober 2017 een openbare raadpleging over Europeana gepubliceerd. De bevraging loopt tot 14 januari 2018. De openbare raadpleging staat open voor alle belanghebbenden, o.a. koepelorganisaties, ministeries, musea, burgers, contentgebruikers. De Europese Commissie zal de input uit de consultatie gebruiken voor de evaluatie van Europeana. Heb je als cultureel-erfgoedprofessional of -organisatie of als gebruiker ervaring met Europeana, neem dan zeker deel.

ENUMERATE: RAPPORT CORE SURVEY 4 (publicatie)

Bijna 1.000 erfgoedorganisaties uit 28 verschillende Europese landen deden in de zomer van 2017 mee aan Core Survey 4 van het ENUMERATE-onderzoek. Nu is het rapport met de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd. De Core Survey 4 biedt, net als voorgaande edities, inzicht in actuele trends in digitalisering in Europa. Ons is de volgende conclusie het meest opgevallen: de respondenten verwachten in de komende twee jaar een groei m.b.t. het ter beschikking stellen van digitale objecten via externe kanalen zoals sociale media (+25%), Wikipedia (+14%), Europeana (+5%) en andere aggregatoren (+11%), terwijl ze een afname (-4%) verwachten in het aantal objecten dat digitaal beschikbaar is via de eigen website.

18 november 2017 - 16 januari 2018

Digitalisering en tentoonstelling Het Vrije Waasland (aankondiging)

Naar aanleiding van het feestjaar ‘800 jaar Sint-Niklaas’ wordt een tentoonstelling gewijd aan het ter ziele gegane weekblad 'Het vrije Waasland'. Tevens wordt de eerste fase van de gedigitaliseerde versie van Het Vrije Waasland voorgesteld (jaargangen 1944 tot en met 1970). Dit digitaliseringsproject werd onder impuls van de Bibliotheca Wasiana opgestart en later door de Erfgoedcel Waasland gecoördineerd en gerealiseerd, met de medewerking van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, het stadsarchief Sint-Niklaas en PACKED vzw.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be