19 januari 2018

PACKED vzw: presentatie op Open-up! (aankondiging)

Het Symposium Open-up! Wikimedia en erfgoed is speciaal bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het delen van erfgoedcollecties als open data om ze beschikbaar te maken op wereldwijd toegankelijke platforms zoals Wikipedia. Het wordt georganiseerd door Erfgoed Gelderland in Arnhem (NL). Tijdens het symposium delen erfgoedinstellingen hun ervaringen over werken met Wikipedia en kun je praktisch aan de slag met verschillende tools en applicaties. Open up! Wikimedia en erfgoed wordt georganiseerd als afsluiting van het project 'Wikipedian in Residence' in Gelderland. Eén van de plenaire sprekers op het symposium is PACKED-coördinator Rony Vissers met de bijdrage 'Show and Tell: wat kun je allemaal met Wikimedia?'

19 - 20 februari 2018

PACKED vzw: presentatie op Dig It Up (aankondiging)

Op 19 en 20 februari 2018 organiseert Cultuurconnect voor de derde keer inspiratiedagen rond digitale cultuur voor lokale cultuurprofessionals, met als sprekers digitale pioniers uit het kunst- en cultuurlandschap. De eerste dag biedt verschillende masterclasses en inspiratiesessies waar je kunt kennismaken met nieuwe trends en tools, en de mogelijkheden voor jouw lokale context kunt ontdekken. De tweede dag wordt er ingezoomd op kansen voor een strategisch beleid rond digitale cultuur. PACKED vzw presenteert die dag zijn Wikimedia-trajecten, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheden en kansen die er zijn op lokaal gemeentelijk vlak.

CEST: Invulboek Erfgoedinzicht (aankondiging)

Het MovE-invulboek, een registratiehandleiding voor museumobjecten, is vervangen door het Invulboek Erfgoedinzicht en maakt sinds kort deel uit van de CEST-wiki. Het MovE-invulboek was een registratiehandleiding voor museumobjecten die werd onderhouden door de Provincie Oost-Vlaanderen en gecofinancierd door het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) in Nederland. Ze kwam tot stand met expertise van zowel Vlaamse als Nederlandse consulenten en museummedewerkers.

PACKED VZW: REPRODUCTIES VAN LUKASWEB OP WIKIMEDIA COMMONS (update)

Het Groeningemuseum en Lukasweb hebben een set van 840 reproducties van kunstwerken in het publiek domein aan PACKED vzw ter beschikking gesteld om ze te publiceren op de open beeldbank Wikimedia Commons. Het is de eerste keer dat Lukasweb en één van de VKC-partners beelden ter beschikking stellen met dat doel. In november 2017 hebben we de beelden klaargemaakt, onder een CC0-licentie op Wikimedia Commons gepubliceerd en ze aan de bestaande Wikidata-records over de afgebeelde kunstwerken gekoppeld. Daarbij werden de stappen gedocumenteerd die culturele instellingen moet volgen om een reeks beelden te publiceren op Wikimedia Commons. We hebben ook tests gedaan met hergebruik en de koppeling aan Wikidata-records, en onderzocht hoe vrijwilligers zelf met het materiaal aan de slag gaan. Daaruit blijkt duidelijk hoe het publiceren van digitaal erfgoed op de Wikimedia-platformen een meerwaarde kan genereren.

CEST: handleiding DROID (publicatie)

Om een geschikt preserveringsbeleid uit te stippelen voor je instelling moet je weten uit welke bestandsformaten je digitale archief bestaat. DROID (Digital Record Object Identification) is een opensourcesoftwaretool, ontwikkeld door The National Archives (UK), om de formaten van digitale bestanden te identificeren. Met de tool krijg je een zicht op de bestanden in je digitale archief en hun structuur. Hij biedt je eveneens de mogelijkheid om van ieder bestand een checksum te maken waarmee je de integriteit van de bestanden kunt controleren en dubbels in het archief kunt vinden. Op CEST (en TRACKS) verscheen de afgelopen maand een handleiding die je uitlegt hoe je DROID kunt gebruiken.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be