FREEZE! Red en bewaar ons digitaal erfgoed (publicatie)

Op 30 november 2016 won het project ‘De Digitale Stad herleeft. Een case studie voor webarcheologie’ de prestigieuze internationale Digital Preservation Award. De eindpublicatie van het project is nu beschikbaar: ‘FREEZE! Save and preserve our digital heritage. The Digital City as a case study for web archaeology'. De Digitale Stad (DDS) bestond van 1994 tot 2001, en was de eerste online community in Nederland. Ze speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van het internet in Amsterdam en de rest van Nederland. In het preserveringsproject van het Amsterdam Museum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Waag Society en de Universiteit van Amsterdam werden de resten van de online community opgegraven om ze te reconstrueren en te bewaren als digitaal erfgoed.

Erfgoeddatabanken naar Vlaamse overheid

Vanaf 1 januari 2018 worden de culturele bevoegdheden en initiatieven van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. In het kader hiervan worden de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet vanaf dan beheerd en ondersteund door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Tijdens de overgangsperiode 2018-2019 kunnen de bestaande gebruikers blijven gebruik maken van de erfgoeddatabanken. Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsperiode enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. Ondertussen onderzoekt het departement de mogelijkheden voor een eengemaakt systeem.

5 januari 2018

Publiekdomeindag Nederland (aankondiging)

Op 5 januari 2018 wordt er in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gevierd dat er opnieuw werk in het publieke domein terecht is gekomen. In West-Europa is de vuistregel dat de auteursrechtelijke bescherming afloopt op 1 januari, 70 jaar na de dood van de maker. In 2018 komt daardoor het werk van onder andere architect en ontwerper Victor Horta vrij. Later zal er ook in België een Publiekdomeindag zijn, waarvoor PACKED vzw een programma voorbereidt in samenwerking met Constant vzw en de Koninklijke Bibliotheek (Brussel).

11 januari 2018

Collegagroep Digitale Participatie voor musea (lancering)

Digitale toepassingen verbreken de grenzen tussen publieksbemiddeling, collectiebeheer en -management en communicatie. Daarom brengen FARO, PACKED vzw, Middelheimmuseum, M HKA en M Leuven zowel publieksbemiddelaars, museummedewerkers met een meer strategische (digitale) functie als collectieverantwoordelijken van musea samen in de Collegagroep Digitale Participatie. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 11 januari 2018.

VIAA: Gegunde aanbestedingsdossiers voor digitalisering vrij toegankelijk (publicatie)

Op de VIAA-website zijn de Nederlandse en Engelse versies van 14 aanbestedingsdossiers van voorbije digitaliseringsprojecten gepubliceerd. De dossiers, opgesteld voor 40 verschillende dragertypes, kunnen voor culturele instellingen een vertrekpunt zijn voor de opmaak van eigen bestekken voor digitaliseringsprojecten. De kwaliteitseisen uit de aanbestedingsdossiers van VIAA werden vastgelegd in overleg met PACKED vzw. VIAA selecteert bij ieder digitaliseringsproject zijn digitaliseringspartners via een aanbestedingsprocedure. Daarvoor wordt telkens een dossier opgesteld, en die dossiers zijn nu vrij te raadplegen op de website van VIAA.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be