View Journal zoekt bijdragen over Audiovisuele Data in Digital Humanities

Aangezien audiovisueel materiaal wellicht de grootste golf data is die op ons zal afkomen in de nabije toekomst, is de relatief beperkte aandacht ervoor in Digital Humanities-conferenties verrassend. Het komende nummer van VIEW, dat uitkomt in de lente van 2018, wil een stand van zaken in dat domein presenteren. Het tijdschrift wil daarbij een breed gamma behandelen van zowel media en datatypes als toepassingen die de verschillende fase van het onderzoeksproces vertegenwoordigen. Ze doen een oproep om bijdragen in te dienen op ten laatste 2 oktober 2017.

FARO: interview met PACKED vzw over Het digitale museum

Hoe is het met het 'digitale bewustzijn' van archieven, erfgoedbibliotheken en musea gesteld? Wat zijn de grote veranderingen op technologisch vlak en is de sector mee geëvolueerd? Met welke ontwikkelingen houden we de komende jaren best rekening, willen we niet van de digitale kaart worden geveegd? Die vragen stelde FARO aan verschillende experten voor een bescheiden focusdossier in het septembernummer van het FARO-tijdschrift, en ook voor de blogreeks 'Het digitale museum'. In de recentste aflevering komen PACKED-medewerkers Rony Vissers en Bert Lemmens aan het woord.

PREFORMA: interviews over het gebruik van Mediaconch (publicatie)

In het kader van het Europese project PREFORMA werd naast veraPDF en DPF Manager ook MediaConch ontwikkeld als validatietool voor audiovisuele bestanden, meer specifiek voor de combinatie Matroska, Linear Pulse Code Modulation (LPCM) en FF Video Codec 1 (FFV1). PACKED vzw was als werkpakketleider in PREFORMA nauw betrokken bij die ontwikkeling. In het kader van PREFORMA werden ook een aantal interviews afgenomen met professionals die in hun dagelijkse praktijk gebruik maken van MediaConch. Die zijn nu raadpleegbaar.

19 september 2017

LIFE AFTER PREFORMA: The future of veraPDF (webinar)

Het Europese project PREFORMA, dat opdracht gaf voor de ontwikkeling van een drietal tools voor de validatie van bestandsformaten, eindigt dit jaar. PACKED vzw is sinds begin 2014 werkpakketleider in het project. Recente activiteit was erop gericht de kwaliteit van de PREFORMA-tools te valideren en de door gebruikers gesignaleerde problemen op te lossen. Eén van de ontwikkelde tools was veraPDF, een validatietool voor PDF/A-bestanden. In een webinar op 19 september zal het veraPDF-consortium de resultaten presenteren van de recente ontwikkeling en de plannen voor na afloop van PREFORMA.

16 november en 22 december 2017

TRACKS: digitale preservering voor kunstenaars (workshops)

Op donderdag 16 november en vrijdag 22 december 2017 organiseert PACKED vzw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren en welke strategieën je daarbij kan volgen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be