7 mei 2015

Digitaal: kans of noodzaak? (Conferentie)

Op donderdag 7 mei 2015 organiseren PACKED vzw, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een conferentie rond het inzetten van cultureel erfgoed in een toenemende digitale omgeving.

deadline 6 januari 2014

Projectmedewerker ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

In het verlengde van het lopende project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ starten PACKED vzw en het Agentschap Kunsten en Erfgoed in 2014 een samenwerking die de kunstensector wil sensibiliseren omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. PACKED vzw is op zoek naar een medewerker (m/v) die zijn/haar schouders onder dit project wil zetten.

14 juni 2013

Open Data Dag (Evenement)

De Open Data Dag is een initiatief van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB), in samenwerking met de Vlaamse ICT-Organisatie (V-ICT-OR) en de Open Knowledge Foundation (OKFN). Aan de hand van inspirerende sprekers en boeiende workshops worden de aanwezigen geïnformeerd over de toegevoegde waarde van Open Data voor burgers, bedrijven en de eigen organisatie.

deadline 22 maart 2013

Twee projectmedewerkers (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

PACKED vzw zoekt twee projectmedewerkers. Eén projectmedewerker zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ dat de kunstensector sensibiliseert omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. Een andere medewerker zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van grootschalige digitaliseringsprojecten voor audiovisueel erfgoed in het kader van de opstart van het nieuwe Vlaamse Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA).

PACKED vzw lanceert website over de preservering van audiovisueel erfgoed (Lancering)

Evoluties zoals het snelle in onbruik raken van technologieën en formaten, de overgang van een analoge naar een digitale wereld en de immer toenemende productie van audiovisueel materiaal, plaatsen instellingen die audiovisuele collecties verzamelen, beheren en bewaren voor enorme uitdagingen. Op de website www.scart.be wordt kennis bijeengebracht over de preservering van audiovisueel erfgoed. Hij heeft als doel geheugeninstellingen en anderen te helpen bij hun preserveringstaken.

DEN en PACKED sluiten een samenwerkingsovereenkomst

DEN - Kenniscentrum Digitaal Erfgoed in Nederland en PACKED – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed hebben hun samenwerkingsakkoord uit 2009 geactualiseerd met een nieuwe overeenkomst. Beide organisaties zullen verder samenwerken bij het verzamelen en verspreiden van expertise rond het gebruik van standaarden en richtlijnen bij het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitale erfgoedcollecties.

31 januari 2012

Cometa stap voor stap | Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau (Workshop)

Beschrijvingen op collectieniveau bieden informatie over een collectie als geheel, in plaats van over afzonderlijke items in een collectie. Cometa is een praktisch model dat voor en door cultureel-erfgoedinstellingen werd ontwikkeld om iedereen in Vlaanderen die collectiebeschrijvingen wil maken, snel op weg te helpen. Cometa kan worden gebruikt door alle soorten erfgoedorganisaties en door zowel professionals als amateurs. In deze workshop helpen we je op weg bij het gebruik van Cometa.

Nieuwe adresgegevens PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed verhuisde begin februari 2011 van de Koopliedenstraat 62 (1000 Brussel) naar een nieuw kantoor in de voormalige Bellevue brouwerij te Molenbeek (1080 Brussel). Onze nieuwe adresgegevens zijn vanaf heden:

PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
Rue Delaunoystraat 58
1080 Brussel
België
Tel: ++32 (0)2 2171 405 (blijft behouden)
Mobiel: ++32 (0)486 67 36 07 (blijft behouden)

19 januari 2011

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed (Conferentie)

De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken in Europa bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt Europeana. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die mee bouwen aan het portaal Europeana. De Belgische partners in EuropeanaLocal en ATHENA, twee van deze projecten, willen met deze conferentie het traject belichten dat een instelling moet ondernemen om data publiek beschikbaar en uitwisselbaar te maken.

4 november 2010

Open Archive #2 - Frank Theys, PACKED vzw & M HKA (Evenement)

In het kader van het Open Archive #2 festival dat georganiseerd wordt door argos, vindt er op donderdag 4 november een gesprek plaats tussen Frank Theys (kunstenaar), Emanuel Lorrain & Rony Vissers (PACKED vzw) en Christine Lambrechts (M HKA) rond het werk Oratorium voor geprepareerde video player en acht monitoren (Frank Theys, 1989, collectie M HKA).

10 februari 2010

Het geheugen van de kunstenaar - over levende kunstenaarsarchieven in netwerkverband (Symposium)

Kunstenaarsarchieven hebben vandaag vaak een hybride vorm: zowel digitaal als analoog, zowel afgewerkte creaties als schetsen, bronmateriaal, administratie, … Dit creëert bijzondere uitdagingen voor de bewaring, ontsluiting en financiering, waarrond kunstenaars dikwijls vragen hebben. Na hun carrière stelt zich ook vaak de vraag naar een plek om het archief levend te houden.

13 mei 2016

Show & Tell & Touch: Digital Culture and Education (Conferentie)

Op vrijdag 13 mei 2016 organiseert PACKED vzw in het kader van het Europese project EuropeanaSpace een conferentie in de Future Classroom Lab in Brussel rond het thema ‘digitaal erfgoed & educatie’. We benaderen in de conferentie educatie in zijn brede vorm, van het klassieke klaslokaal tot educatieve programma’s of toepassingen binnen de museumwerking.

22 oktober 2015

Het Europees project DURAARK : naar langetermijnbewaring van architecturale kennis tijdens en na de eerste levenscyclus van een bouwwerk (seminarie)

De presentatie heeft als onderwerp: standaarden voor architecturale 3D data, langetermijnbewaring van onderzoeksdata, en data interoperabiliteit. Terwijl het merendeel van data geassocieerd met een bouwwerk gecreëerd wordt tijdens de design-tot-constructie fase, wordt deze data later opgevraagd, hergebruikt en verspreid door gebouweigenaars en facility managers wanneer het gebouw “in gebruik” is. Bovendien kan architectuurdata ook na de levenscyclus van een gebouw van belang blijven voor onderzoek en cultureel erfgoed. Doordat de huidige planning-tot constructie fase voornamelijk digitaal gebeurt, vereist de digitale langetermijnbewaring van bouwkundige 3D data speciale beheer- en preservatie processen. Het DURAARK Project (2013-2016) ontwikkelt methoden en tools om aan deze eisen te voldoen. (Abstract online beschikbaar)

12 oktober 2015

Museumdag West-Vlaanderen (Conferentie)

Op maandag 12 oktober 2015 vindt de allereerste West-Vlaamse museumdag plaats. Het wordt geen klassieke studiedag, maar een kans om met je museumploeg na te denken over krachtenbundeling. Van baliemedewerker tot directeur, van schoonmaakploeg tot wetenschappelijk medewerker, van technicus tot publieksmedewerker - iedereen is betrokken bij veiligheid, collectieregistratie, interne communicatie of veranderingen in de museumorganisatie …

1 oktober 2015

Lo-Cloud internationale wedstrijd digitale toepassingen (deadline )

LoCloud lanceert een internationale wedstrijd gericht op lokale cultuur en erfgoed, bestaand uit twee luiken. Eén luik ‘MyLoCloud Services’ richt zich op ontwikkelaars, aggregatoren en individuele culturele instellingen die met hun voorstel kunnen aantonen hoe ze met LoCloud Services data verzamelen of toegankelijk maken voor hun gebruikers. Een ander luik ‘MyLocalHeritage’ beoogt eerder individuele gebruikers.

27 augustus 2015 - 2 september 2015

SOIMA 2015: unlocking sound & image heritage (Workshop)

Als onderdeel van het programma Sound and Image Collections Conservation (SOIMA) organiseert het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een internationale conferentie m.b.t. het conserveren en toegankelijk maken van audiovisueel erfgoed. PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken. Voorafgaand aan de conferentie kan je in Brussel een vijfdaagse workshop bijwonen rond het behoud van beeld- en geluidscollecties.

Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen (Rapport)

Recent werd een studie afgesloten die als doel had de digitale noden van de culturele archieven, de erfgoedbibliotheken en de musea in Vlaanderen in kaart te brengen. Zowel de noden van grote, middelgrote als kleine organisatieswerden daarbij opgenomen, ook van organisaties die niet gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. Het gaat hier vooral om noden die te maken hebben met digitale langetermijnbewaring, beheer van digitale collecties, ontsluiting via virtuele platformen en technische ondersteuning en kennisdeling.

8 juli 2015

Bijdragen voor workshop Clouddiensten voor digitale collecties TPDL 2015 (oproep )

Bijdragen voor workshop 'Cloud based services for digital libraries' kunnen nog worden ingediend tot 8 juli 2015.
Deze workshop kadert in de 'International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries' in Poznań, van 14 tot 18 september 2015.

Cloud computing is alomtegenwoordig maar de definities kunnen soms nog verhelderd worden.
Van de drie soorten diensten (Infrastructure as a service/ Iaas, Platform as a service /Paas, en Software as a Service /Saas) biedt vooral Software mogelijkheden om diensten specifiek op maat van de cultureel erfgoed sector te ontwikkelen, rekening houdend met de verschillende mogelijke gebruikers : content providers & agreggatoren, onderzoekers, publiek.
De workshop op 17 september wil de discussie stimuleren tussen ingenieurs en curatoren over het gebruik van toepassingen in de cloud voor digitale collecties en cultureel erfgoed instellingen.
Bijdragen kunnen worden ingediend in de vorm van een demo of korte paper (2-6 pagina’s) over volgende onderwerpen :

DEN presenteert twee nieuwe publicaties over digitaal erfgoed (Publicatie)

Begin maart werden in Nederland tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed twee nieuwe publicaties voorgesteld, die allebei focussen op digitaal erfgoed. Marco de Niet en Gerhard-Jan Nauta (Digitaal Erfgoed Nederland), schetsen in 'De Digitale Feiten' een beeld van de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed. Gaby Wijers (LIMA) en Hannah Bosma (CCDD) bespreken in 'Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed' de problematiek van digitaal gecreëerd erfgoed.

Eindrapport Beelden voor de Toekomst (Publicatie)

Op 23 maart vond in Hilversum de feestelijke afsluiting plaats van het Nedrlandse project Beelden voor de Toekomst. In een lijvig eindrapport wordt teruggeblikt op de projectresultaten, maar ook ingezoomd op toekomstige uitdagingen. Zo blijkt van al het gedigitaliseerde beeld-, geluid- en filmmateriaal - samen goed voor meer dan 400.000 uur en 2 miljoen beelden - vandaag slechts een kleine fractie toegankelijk voor het grote publiek ...

Registratiefase Nieuws van de groote oorlog afgerond (Update)

De registratiefase van het project Nieuws van de Groote Oorlog werd op 25 februari 2015 afgerond. Voor Nieuws van de Groote Oorlog werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met VIAA, FARO en PACKED vzw en dertien content providers om frontblaadjes, tijdschriften en kranten uit de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren en duurzaam te bewaren. Tijdens deze fase gebeurt het voorbereidende werk voor de digitalisering: registratie, verpakking en barcodering.

From Dust to Digital (Publicatie)

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van haar Endangered Archives Programme zet de The British Library vier miljoen beelden van bedreigde archieven van overal in de wereld online en publiceert ze de gratis publicatie From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme. Eén van meest opvallende projecten die beschreven worden in de publicatie From Dust to Digital zijn de inspanningen om de islamitische manuscripten van Djenné in Mali te archiveren, zelfs tijdens de periodes van onrust in de regio.

5, 7 en 26 mei 2015

Digital Storytelling in een educatieve context (Workshop)

Digital storytelling is een methodiek waarmee elke mogelijke doelgroep, door het maken van een historisch digitaal verhaal, van documenten kan leren. Tijdens deze workshop wordt aan de deelnemers getoond hoe ze bronnen uit het archief kunnen verwerken tot een digitaal verhaal. In een notendop krijg je een inleiding tot digital storytelling en educatieve meerwaarde, een stappenplan hoe je een workshop met de klas kan organiseren, enkele voorbeelden van software en apps en wat praktijkvoorbeelden.

30 april 2015

Studienamiddag metadata-uitwisseling (Evenement)

Open access, portals, open data, metadataverrijking, uitwisselingsstandaarden, API’s … begrippen waar de archivaris van vandaag steeds meer mee wordt geconfronteerd. Met de groeiende tendens om informatie aan de burger ter beschikking te stellen, groeit ook bij archiefinstellingen de nood om aan deze vraag te voldoen. En hoe langer hoe meer draait het niet enkel om informatie-uitwisseling tussen instellingen, maar tussen databanken en applicaties. PACKED vzw draagt tijdens deze VVBAD-studiedag bij aan het uitwisselingsverhaal van het Zilvermuseum.

Digitaal geheugenverlies? Stem op 28 maart af op Klara!

Eind november 2014 nam PACKED vzw, het Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, in Theater Zuidpool deel aan een publiek debat over digitaal geheugenverlies. Op zaterdagmiddag 28 maart voeren twee gasten van toen, Trudi Noordermeer (hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen) en Rony Vissers (coördinator PACKED vzw), opnieuw een gelijkaardig gesprek met Werner Trio in het radioprogramma Trio op Klara.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be