TRACKS: Boekman 110 over culturele archieven (bespreking)

Het Nederlandse tijdschrift Boekman wijdde het voorjaarsnummer van 2017 aan culturele archieven. De brede waaier van het Nederlandse culturele geheugen komt erin aan bod. Naast de eerder traditionele sector van overheidsarchieven is er ook aandacht voor particuliere archieven, bijvoorbeeld uit de kunstensector. TRACKS, dat PACKED vzw coördineert, komt aan bod als voorbeeldpraktijk.

In het inleidend artikel besteedt hoofdredacteur Ineke van Hamersveld aandacht aan de wettelijke verplichtingen. Vlaanderen kent de federale Archiefwet en het Vlaamse Archiefdecreet. Daarnaast geldt voor meerjarig gesubsidieerde organisaties binnen het Kunstendecreet ook een verplichting tot archiefzorg.1 In Nederland is de Archiefwet van kracht voor alle archiefbewaarplaatsen van de overheid. Voor particuliere archieven geldt geen enkele verplichting. Enkel wanneer een (particulier) kunstenarchief wordt opgenomen in zo'n bewaarplaats van de overheid, is de Nederlandse Archiefwet er dus op van toepassing.

Net als in Vlaanderen blijkt in Nederland een nood aan een overzicht van welke archieven waar worden bewaard. In Vlaanderen is er Archiefbank Vlaanderen2, dat zich op de brede sector van private archieven richt die zich bij (archief)instellingen of nog bij de archiefvormers zelf bevinden. In Nederland plant RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) een centraal register van archieven over de Nederlandse beeldende kunst. Roman Koot, hoofd Bibliotheek & Documentatie van het RKD, wijst in zijn artikel op de voordelen van nauwere samenwerkingen tussen archieven en musea. Archieven bevatten immers vaak documenten die een contextualisering en inhoudelijke verrijking betekenen bij museumcollecties. Het idee kwam ook ter sprake op het jongste TRACKS-ontmoetingsmoment van einde juni in het Gentse Muziekcentrum De Bijloke.3 Waarom zou een museumtentoonstelling geen 'coproductie' met een archiefinstelling kunnen zijn?

Een pluim op de TRACKS-hoed ook vanwege Roman Koot. Om archiefvormers te adviseren werkt RKD aan een handleiding. Daarvoor kijken ze expliciet naar de richtlijnen, tools en praktijkvoorbeelden die op de TRACKS-website te vinden zijn.

het volledige leesverslag is op TRACKS te vinden.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be