Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen (Lancering)

Tijdens het Archipel-eindevenement werd de oprichting van het 'Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen (Platform DDT-Vl)' bekendgemaakt door Bart De Nil (FARO) en Rony Vissers (PACKED vzw). Enkele instellingen binnen de cultureel-erfgoedsector vinden dat de tijd rijp is om in Vlaanderen een samenwerkingsverband rond digitale duurzaamheid en toegankelijkheid op te richten.

Uit buitenlandse voorbeelden is immers gebleken dat een sectorale samenwerking een vruchtbare methode is om een gezamenlijke langetermijnvisie uit te bouwen, het uitwisselen van expertise te stimuleren én om een grotere draagkracht te creëren voor de problematiek van digitale duurzaamheid bij de overheid.

Het Platform DDT-Vl wil zich ontwikkelen tot een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen die vanuit hun eigen basiswerking en doelstellingen actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. We doen een oproep aan organisaties en instellingen om actief lid te worden van het Platform DDT-Vl.

Wenst u zich aan te melden voor dit platform, bezorg dan de volgende gegevens aan Bart De Nil (FARO), .(JavaScript must be enabled to view this email address):
- naam van uw organisatie/instelling;
- naam van de persoon die uw organisatie/instelling zal vertegenwoordigen;
- de nodige contactgegevens;

De organisaties en instellingen die zich hebben aangesloten zullen worden uitgenodigd voor de eerste plenaire bijeenkomst van het Platform DDT-Vl op donderdag 26 januari 2012 in Brussel.


Meer over de aanleiding tot de oprichting en de doelstellingen van het Platform DDT-Vl kan u lezen in de intentieverklaring. Klik hier om dit document te downloaden.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be