16 december 2009

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed (Conferentie)

De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken die over heel Europa verspreid zijn bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt “Europeana”. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die mee bouwen aan het portaal ”Europeana”. EuropeanaLocal en Athena, twee van.deze projecten, willen met deze conferentie Europeana onder de aandacht brengen op woensdag 16 december 2009.

Naast presentaties over Europeana en deze twee projecten zal er in het namiddaggedeelte ingegaan worden op enkele concrete problemen waarmee elke cultureel-erfgoedorganisatie die haar digitale collectie online wil plaatsen geconfronteerd wordt. Aan de hand van op de praktijk gerichte presentaties worden problemen geduid en suggesties voor het oplossen ervan gelanceerd.


Volgende onderwerpen worden behandeld:

• Datastructuren
Wat zijn standaarden/datastructuren? Waarom zou je ze als cultureel-erfgoedorganisatie willen gebruiken? Welke standaarden zijn er interessant voor de museum-, archief en bibliotheekwereld en voor audiovisuele collecties? En hoe vertaalt zich dat in Europeana? Zijn er verschillende standaarden voor archivering, ontsluiting en uitwisseling?

• Semantiek
Hoe kunnen cultureel-erfgoedorganisaties de informatie uit hun collecties op het wereldwijde web beter vindbaar maken? Hoe kan je meerdere collecties met elkaar verbinden en ze gezamenlijk bevraagbaar maken? Hoe kan je collecties meertalig doorzoekbaar maken? Wat is semantiek en wat is het semantische web? Wat zijn thesauri en wat is het belang van scopenotes? Hoe verbindt men thesauri (‘mapping’)? Wat is het belang van authoritybestanden? Hoe benadert Europeana semantiek?

• Aggregatie
Wat is een aggregator? Hoe werken aggregatoren? Aggregatoren en de nood aan businessmodellen? Wat betekent aggregatie voor Europeana? Wat houdt dit technisch in? Wat zijn de knelpunten voor aggregatie? Bestaan er al goede voorbeelden van aggregatoren?

• Intellectuele rechtenproblematiek
Intellectuele eigendomsrechten: waarom is dit problematisch? Zijn er oplossingen? Wat bedoelt men met ‘ verweesde werken’? Hoe zit het met de rechten op een thumbnail? Rechtenproblematiek in de context van Europeana: het Public Domain Charter. Deze workshop wil aan de hand van concrete cases methoden van aanpak schetsen.


Doelpubliek
Deze conferentie richt zich in de eerste plaats op de cultureel-erfgoedorganisaties die hun digitale collecties willen gebruiken en ontsluiten maar ook op iedereen die zich in digitaal erfgoed wil verdiepen.


Dagindeling
09.00-09.30 Ontvangst met koffie
09.30-09.35 Welkom en inleiding
09.35-10.30 Karin Heijink (Europeana Office): Europeana
10.30-10.55 Maria Teresa Natale: Athena
10.55-11.20 Projectleiding (nog te bepalen): EuropeanaLocal
11.20-12.00 GAMA
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.40 Workshop ‘datastructuren’
13.40-14.20 Workshop ‘semantiek’
14.20-14.40 Koffiepauze
14.40-15.20 Workshop ‘aggregatie’
15.20-16.00 Workshop ‘intellectuele rechtenproblematiek’
16.00-16.30 Vragen en discussie
16.30 Afsluitende drink


Praktisch
De conferentie gaat door op woensdag 16 december in de Lippenszaal van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, toegang via de Kunstberg en Keizerslaan 2. Voor verdere informatie kan u terecht bij Hans van der Linden (hans.vanderlinden@cjsm.vlaanderen.be)


Inschrijvingen
Inschrijving kan online via de Digipat website.
Inschrijving is gratis maar verplicht. Gelieve u uiterlijk op 1 december 2009 in te schrijven. (er is een gratis lunch voorzien)

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be