16 december 2016

Duurzaam digitaliseren in de museale wereld (studiedag)

Duurzame digitale technologieën geven musea de mogelijkheid om een steeds sterkere rol op te nemen als betrouwbaar digitaal kennisknooppunt voor kunst en cultuur. En dit met wereldwijde mogelijkheden. De Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) en PACKED vzw legden de voorbije vijf jaar een intensief parcours af om de digitale onderbouw van de drie Vlaamse musea voor schone kunsten duurzamer te maken. Om die mijlpaal van vijf jaar samenwerking te vieren, organiseren VKC en PACKED vzw op 16 december een studiedag in het MSK te Gent. Op deze dag wordt niet alleen teruggeblikt op de verwezenlijkingen van de voorbije jaren. Er wordt vooral ook vooruit gekeken naar de digitale uitdagingen waarmee kunstmusea en bij extensie het hele erfgoedveld de komende jaren te maken krijgen.

Het samenwerkingsparcours van VKC en PACKED vzw liep langs een reeks van digitaliseringsprojecten die zich binnen een beperkt budget concentreerden op de museale data zelf. Ze passen allemaal binnen een langetermijnvisie op het museum als een betrouwbare en duurzame leverancier van digitale informatie. Er wordt teruggeblikt op de verwezenlijkingen van de voorbije jaren, maar ook vooruit gekeken naar de digitale uitdagingen waarmee kunstmusea en bij extensie het hele erfgoedveld de komende jaren te maken krijgen.

Voor die blik in de toekomst nodigen we vier professionals uit. Elk brengen ze een inspirerende visie over wat binnen de museumwereld nodig is voor een duurzame digitalisering.
Hoe we de afgelopen jaren de museumdata zelf duurzamer maakten, worden toegelicht en gedemonstreerd aan de hand van de projecten rond persistente URI’s, hergebruiklicenties, Wikidata en, last but not least, de VKC-Arthub, een datahub met museale data. We zijn ervan overtuigd dat dit kan dienen ter inspiratie van het hele museumveld en de brede erfgoedsector.

Praktisch:

MSK Gent, Hofbouwlaan 28, 9000 Gent, Belgium
9u30-16u30
De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht (link onderaan)

Programma:

9u30 Onthaal met koffie

10u Welkom en agenda


Keynotes: Vier uitdagingen voor musea

10u05 Henk Vanstappen: Knowledges centers
Hoe zet je in op duurzame data en flexibele systemen?

10u40 Rosemie Callewaert: Web presence
Hoe zorg je voor een duurzame onderbouw voor de aanwezigheid op het internet?

11u10 Andrea Wallace (Eng.): Display at your own risk
Hoe stem je het hergebruikbeleid en de hergebruikregels af op de actuele noden van het brede publiek?

12u Lizzy Jongma: Digital humanities support
Hoe zorgt een museum ervoor dat nieuwe digitale onderzoeksmethodes ook nieuwe onderzoeksresultaten kunnen opleveren?

12u30 - 13u30: Broodjeslunch

Namiddag

13u30 Vijf stappen naar een duurzame digitale onderbouw (resultaten van gezamenlijke projecten)

13u35 VKC-ecosysteem: Hoe plan je een duurzame ICT-infrastructuur? (Bert Lemmens, PACKED vzw)

14u00 Persistente URI's: Hoe maak je kunstwerken duurzaam vindbaar op het web? (Alina Saenko, PACKED vzw)

14u30 Een gelaagd licentiemodel: Hoe stel je data en beelden via eenduidige licenties ter beschikking voor hergebruik? (Pascal Ennaert, VKC)

15u00 Wikimedia-projecten: Hoe maak je gebruik van bestaande platformen om je museumcollecties eenvoudig zichtbaar en herbruikbaar te maken? (Sandra Fauconnier, Wikimedia NL)

15u30 De VKC-Arthub: een datahub voor hergebruik van de museale data (Matthias Vandermaesen, VKC)

16u Closing Remarks: samenvatting en mogelijkheid tot vraagstelling (Rony Vissers, PACKED vzw)

Registreer via Eventbrite:
Twitter hashtag: #digimus2016

  • Terug naar overzicht
  • uitsnede uit Madonna met kanunnik Joris van der Paele, Jan Van Eyck, collectie Groeningemuseum
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be