CEST tools (Update 9)

In het project CEST staat het gebruik van standaarden voor digitaal erfgoed centraal. Om de aanbevolen standaarden toe te kunnen passen, zijn echter ook de juiste instrumenten nodig: registratiesoftware, software om bestanden te converteren of te analyseren, software om een eDepot op te zetten, enz. De nieuwe rubriek CEST tools biedt een overzicht van beschikbare softwarepakketten om het leven van een digitale collectiebeheerder wat makkelijker te maken. CEST wil hiermee ook een platform bieden voor het verspreiden van (open source) toepassingen die binnen een erfgoedproject werden ontwikkeld en ook door andere organisaties van belang kunnen zijn.

Tools worden onderverdeeld in vijf categorieën:
- digitaliseren en bewerken van digitaal erfgoed (bestandsanalyse, metadata-extractie, migratie);
- beschrijven van erfgoed (registratiesoftware, data cleaning tools, metadata conversie);
- duurzaam bewaren (repository software, cloud storage, digital asset management, offline browsers);
- beschikbaar maken van gedigitaliseerd erfgoed (CMS, link validatie);
- planning: instrumenten voor het berekenen van kostprijs, opslagcapaciteit ...

Op dit moment bevat het overzicht ruim vijftig tools, telkens met een korte bespreking en een link naar de website. De toolbox wordt voortdurend verder aangevuld. Zoals voor de hele wiki geldt, wordt iedereen uitgenodigd ervaringen in het gebruik van de tools uit te wisselen en/of nieuwe tools voor te stellen.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be