CEST: De DigiTest van CAVA/VUB-universiteitsarchief (publicatie)

Medewerkers van CAVA en het VUB-universiteitsarchief publiceerden met de medewerking van PACKED vzw op CEST een heldere tekst over hun DigiTest, een analyse-instrument voor archiefvormers om de actuele situatie van hun digitale administratie in kaart te brengen. Hoe je zelf met deze tool aan de slag kan gaan, wordt ook concreet gemaakt via een beknopt praktijkvoorbeeld.

Veel archiefdiensten beperken zich tot het beheer van het statisch archief van hun instelling. De archiefvormers zelf beheren het dynamisch en semi-dynamisch archief. Archiefdiensten weten vaak niet goed hoe ze invloed kunnen krijgen op dit hedendaags documentbeheer, want praktische strategieën en methodologieën zijn weinig bekend. Bovendien is er een tekort aan praktische hulpmiddelen in de vorm van tools. Daarom publiceren we hier een voorbeeld van een tool, ontwikkeld door het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB): de DigiTest.

De achterliggende werkwijze gaat uit van een bottom-up benadering, waarbij archiefvormers aan de hand van een vormingstraject worden begeleid bij het verbeteren van hun digitale administratie. De DigiTest vormt hierbij het analyse-instrument om de actuele situatie in kaart te brengen.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be