40JAHREVIDEOKUNST.DE - TEIL 1 Digitales Erbe: Videokunst in Deutschland von 1963 bis heute

Dit initiatief van de Duitse cultuurstichting »40jahrevideokunst.de: Digitales Erbe« richt zich op het redden, het onderhouden en het ontsluiten van het cultureel erfgoed van de Videokunst, één van de meest invloedrijke kunstvormen van de twintigste eeuw. Voor de eerste keer wordt een dergelijk complex ontsluitings- en tentoonstellingsproject uitgevoerd door vijf museums uit de Duitse Bondsrepubliek: ZKM Karlsruhe en de K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf dragen de verantwoordelijkheid voor het project en werken hierbij samen met de Kunsthalle Bremen, het Lenbachhaus München en het Museum der bildenden Künste Leipzig als partners.

  Tags
 •  

AktiveArchive

AktiveArchive is een project van de Hochschule der Künste Bern en het Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft SIK-ISEA. Het project bestudeert sinds 2002 door middel van samenwerking en concrete onderzoeksprojecten de mogelijkheden voor het documenteren, het bewaren en het preserveren van diverse vormen van mediakunst.

BOM-Vlaanderen (Bewaren en Ontsluiten van Multimediale data in Vlaanderen)

BOM-Vl staat voor Bewaring en ontsluiting van multimediale data in Vlaanderen. Partners uit de media, de kunsten en het erfgoed onderzoeken hierin de gebruikersnoden, archivalisering en selectie, metadatastandaarden en beheer van rechten. Er is dus zowel aandacht voor de hoogdringende problematiek van bewaring van multimediaal erfgoed, als voor de toegevoegde waarde van ontsluiting voor verschillende eindgebruikers zoals het onderwijs, de culturele- en erfgoedsector, de media, de wetenschap en de geïnteresseerde particulier.

  Tags
 •  

EFG - The European Film Gateway

Het EFG-project werd opgestart door ACE (Association des Cinémathèques Européennes) en de EDL Foundation. Het doel van het project is een portaalsite te bouwen die rechtstreekse toegang biedt tot 790.000 digitale objecten, waaronder films, foto’s, posters, tekeningen, klankmateriaal en tekstdocumenten. Deze content zal grotendeels worden geleverd door de filmarchieven en cinematheken die partner zijn in het project. De collecties die toegankelijk moeten worden gemaakt zijn geselecteerd om als staal te dienen voor de feitelijk gedigitaliseerde content die wordt bewaard door filminstituten. Het project startte in september 2008 en zal drie jaar lopen. De European Film Gateway-portaal zal worden gelinkt aan de Europeana-portaal en terwijl de EFG-portaaldienst wordt ontwikkeld, zal het project een aantal sleutelkwesties behandelen m.b.t. tot de toegang tot digitale content.
EFG is een Best Practice-netwerk dat financieel wordt ondersteund door de Europese Commissie onder het eContentplus-programme, dat onderdeel is van het i2010-beleid.

  Tags
 •  

Forging the Future: New Tools for Variable Media Preservation

Forging the Future: New Tools for Variable Media Preservation is het initiatief van een consortium van musea en cultureel erfgoedorganisaties die actiuef zijn op het vlak van het onderzoeken, het ontwikkelen en het delen van een nieuwe terminologie en hulpmiddelen voor de preservering van cultureel erfgoed. Het consortium bouwt verder op vernieuwend onderzoek dat tijdens de voorgaande jaren werd verricht door haar leden in werkgroepen van de projecten Variable Media Network (VMN) en Archiving the Avant-Garde. De aandacht in deze eerste fase ging naar onderzoek naar vernieuwende preserveringsstandaarden en -strategieën. De aandacht van Forging the Future gaat naar de ontwikkeling in overeenstemming met deze standaarden van hulpmiddelen die organisaties moeten help kiezen uit deze strategieën.

  Tags
 •  

GAMA - Gateway to Archives of Media Art

GAMA – Gateway to Archives of Media Art is een interdisciplineair project van 19 organisaties die in Europa actief zijn op het vlak van cultuur, kunst en technologie. Het project werd in november 2007 opgestart en heeft als doel een portaalsite te ontwikkelen die op een gecentraliseerde manier geïnteresseerden, curators, kunstenaars, onderzoekers, docenten en studenten toegang verschaft tot verschillende Europese mediakunstcollecties. GAMA wordt ondersteund door de Europese Commission in het kader van het econtentplus-programma.

Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art

Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art is een project dat loopt over een periode van drie jaar (2004-2007) en dat onderzoek verricht naar de zorg en het beheer van een kunstvorm die de heersende opvattingen over conservering uitdaagt. Meer dan dertig complexe installaties zijn geselecteerd als case studies en zullen worden geherinstalleerd, onderzocht en gedocumenteerd. Ervaring wordt uitgewisseld, en partners werken samen om voorbeeldpraktijken te ontwikkelen m.b.t. vijf onderzoeksonderwerpen.

  Tags
 •  

Matters in Media Art

Curatoren, conservators, archivarissen en mediatechnische managers van New Art Trust, MoMA, SFMOMA en Tate hebben samen een consortium gevormd om best practice-richtlijnen te ontwikkelen rond de zorg voor tijdsgebaseerde mediakunstwerken (zoals video, film, dia, geluids- en computergebaseerde installaties). De website van Matters in Media Art biedt uitgebreide instrumenten, gerelateerd aan het tentoonstellen van mediakunst.

PRACTICs of Contemporary Art: The Future

In PRACTICs (Practices, Research, Access, Collaboration, Teaching In Conservation of contemporary art) vereningen zich vierendertig belangrijke musea, instellingen en universiteiten met als doel het onderzoeken en implementeren van kennis die tijdens het laatste decenium werd opgebouwd in het kader van Europese projecten. Dit project zal de koers bepalen m.b.t. sleutelkwesties als conservering, preservering, opleiding en publieke toegang tot conservering.
Hert project wordt beheerd door Instituut Collectie Nederland (ICN) en mede georganiseerd door vijf andere Europese organisaties die op hun beurt samenwerken met (nationale) partners. Deze groep van mede-organisatoren werkte ook reeds samen binnen het project Inside Installations (2004-2007).

  Tags
 •  

PrestoPRIME

PrestoPRIME zal praktische oplossingen onderzoeken en ontwikkelen voor de langetermijnpreservering van digitale mediaobjecten. Het zal manieren vinden om de toegang tot gepreserveerde digitale mediaobjecten te vergroten door de integratie van media-archieven en de Europese online digitale bibliotheek in een digitaal Preserveringskader. Dit zal resulteren in een waaier van instrumenten en diensten die worden aangeboden via een genetwerkt Competentiecentrum.
PrestoPRIME wordt financieel gesteund door de Europese Unie onder het Zevende Kaderprogramma (FP7).

  Tags
 •  

project Archipel

Het project Archipel is het vervolgproject op IBBT-project BOM-Vlaanderen, wat zich boog over de problematiek van bewaring en ontsluiting van multimediale data in Vlaanderen. In dit project Archipel zullen universiteiten, erfgoedinstellingen, kunstenorganisaties en bedrijven de komende 2 jaar samenwerken om de mogelijkheid van een duurzame digitale archiefinfrastructuur voor Vlaanderen te bestuderen. Men wil een antwoord bieden op vragen rond het hand in hand gaan van digitalisering en archivering. Het project loopt tot en met 30 september 2011. Onderzoeksleider is Rik Van de Walle (IBBT-MMLab-UGent); de projectleiding is in handen van Dries Moreels (VTi / BAM) en Jeroen Walterus (FARO).

  Tags
 •  

Variable Media Network

Het Variable Media Network stelt een onconventionele nieuwe preserveringsstrategie voor die ontstaan is uit inspanningen van het Guggenheim om zijn wereldbefaamde collectie conceptuele, minimalistische en videokunst te bewaren. Het Variable Media Network wordt ondersteund door de Daniel Langlois Foundation.

  Tags
 •  

Video Active

Het belangrijkste doel van Video Active is het toegankelijk maken van verschillende televisiearchieven binnen Europa. Door het ontsluiten van deze (grotendeels) gesloten archieven zal de inhoud ervan beschikbaar komen voor educatieve en academische doeleinden.
Het project zal dit realiseren door uit de televisiearchieven 10.000 fragmenten te selecteren die de culturele en historische overeenkomsten en verschillen tussen de televisieprogramma's van de Europese Unie tonen. De videobestanden worden gekoppeld aan artikelen, aan foto's, ingescande tijdschriften, en omroepgidsen.
Het project is gesubsidieerd binnen het eContentplus programma van de Europese Commissie en loopt tot september 2009. Na september 2009 blijft het materiaal online beschikbaar.

  Tags
 •  
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be