Aanbod Bibliotheekschool (Gent)

De bibliotheekschool in Gent biedt verschillende opleidingen aan. De graduaatsopleiding in het bibliotheekwezen en documentatiekunde is een basisopleiding in het volwassenenonderwijs die je na vier jaar voorbereidt om onder andere de kloof tussen de gebruiker en nieuwe media met gedigitaliseerde informatie te overbruggen. Verder kan men in de school ook terecht voor een initiatie in de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde, een initiatie Archiefkunde en de sinds 2010 opgerichte opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed.

  Tags
 •  

Archivistiek (Vrije Universiteit Brussel)

De Master na Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Brussel, Leuven, Gent en Antwerpen. Het programma bestaat uit wetenschappelijk-academische componenten maar is tegelijk ook gericht op het verwerven van praktische kennis. De opleiding blijft, door haar betrokkenheid in onderzoeksprojecten en contact met andere Europese Archiefopleidingen ook na de opleiding een forum voor archivarissen-documentbeheerders in Vlaanderen.

  Tags
 •  

DOCAM Seminarie (DOCAM / Daniel Langlois Foundation)

DOCAM is een internationaal samenwerkingsverband dat onderzoek verricht over het documenteren en het conserveren van het erfgoed van de mediakunsten. Het jaarlijkse DOCAM-seminarie is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die een master- of doctoraatsopleiding volgen in visuele en mediakunsten, kunstgeschiedenis, kunstconservering, communicatie of museologie. Het hoofddoel van het seminarie is om toekomstige professionelen op te leiden die actief zullen zijn binnen de kunst, de musea en de universiteiten. Het seminarie bouwt verder op diepgravende reflectie over theoretische, esthetische, ethische, historische en praktische benaderingen die leiden tot de uitbouw van een discipline die tot vandaag te vaak is misbegrepen of in een verkeerd vakje is gestopt vanwege het gebrek aan theoretische hulpmiddelen en praktische oplossingen voor problemen die nog lang niet zijn opgelost.

  Tags
 •  

Informatie- en Bibliotheekwetenschap (Universiteit Antwerpen)

Deze opleiding is uniek in Vlaanderen. Het volledige programma van acht vakken (45 studiepunten) wordt jaarlijks aangeboden als een postacademische vorming van één jaar. De vakken zijn gegroepeerd in vijf inhoudelijke clusters. Een inleidende cluster, een cluster over het structureren en terugvinden van informatie, een cluster over ICT in de documentaire informatie, een cluster over management en één verbredende cluster, waaruit elke student een keuzevak kiest.

  Tags
 •  

Master 'Conservation-Restoration', specialisatie 'Modern materials and media' (Hochschule der Künste Bern)

Deze masteropleiding in Conservation-Restoration leidt conservators en restaurators op die kunst en culturele artefacten kunnen begrijpen in hun materiële, expressieve en historische complexiteit en deze werken kunnen registreren, die bevindingen wetenschappelijk kunnen onderzoeken, en die verval of schade kunnen voorkomen of herstellen. Deze brede wetenschappelijke en praktische achtergrond is een voorwaarde om het beroep van conservator of restaurator op een goede manier te kunnen beoefenen. Studenten kunnen kiezen uit acht specialiteiten. Eén hiervan is de specialiteit Modern materials and media.

  Tags
 •  

Master 'Film Studies', met optie 'Film Archive' (University of East Anglia)

Dit is een variant op Masteropleiding Film and Television die in het leven is geroepen aan het begin van de jaren '90 als antwoord op de vraag vanuit de sector van de filmarchieven naar een opleiding met zowel praktische als theoretische onderdelen. De University of East Anglia was hiervoor de geschikte plek omdat op haar campus de East Anglian Film Archive is gehuisvest, en omdat haar Masteropleiding Film and Television al een sterk onderdeel bevatte in film- en televisiegeschiedenis. Studenten nemen twee modules van de Masteropleiding Film and Television, en combineren deze met twee specialistische opleidingsmodules i.v.m. archivistiek. Ze maken ook een compilatievideo en lopen één maand stage in een archief. Vanwege het intensieve praktische aspect van de opleiding, is het aantal inschrijvingen beperkt en de vraag ernaar groot.

  Tags
 •  

Master 'Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information' (Staatliche Akademie der Bildende Künste Stuttgart)

Studenten leren tijdens deze masteropleiding van twee jaar de mogelijkheden om digitale foto's, video-opnamen en digitaal cultureel erfgoed voor lange termijn te preserveren. Door het betrekken van andere afdelingen van de school, het uitnodigen van internationale experts en het samenwerken met belangrijke internationale instellingen, creëert de Staatliche Akademie der Bildende Künste Stuttgart een knowledge pool. De toekomstige Conservatoren voor Nieuwe Media en Digitale Informatie zullen niet enkel technologisch inzicht verwerven, maar ook worden betrokken in echte projecten met partnerinstellingen binnen en buiten Duitsland. Reeds tijdens hun studies zullen zij zich moeten bekwamen in interdisciplinariteit, internationale samenwerking en communicatie met specialisten - iets wat de Staatliche Akademie der Bildende Künste Stuttgart beschouwt als een voorwaarde voor succesvolle strategieën om problemen op te lossen, en als een noodzakelijke vaardigheid om kans te maken op de kleine arbeidsmarkt binnen de preserveringssector.

  Tags
 •  

Master 'Moving Image Archiving and Preservation' (New York University)

Deze opleiding van twee jaar vormt toekomstige profesionelen in het behoud en beheer van collecties met film-, video-, nieuwe media- en andere digitale werken. Het programma geeft toekomstige collectiebeheerders en archivisten een internationale en veelomvattende training op het vlak van theorieën, methoden en praktijken m.b.t. het archiveren en preserveren van bewegende beelden. Het curriculum dekt alle aspecten m.b.t. het archiveren van bewegende beelden: auteursrechten, laboratoriumtechnieken, ontsluiting, filmgeschiedenis, archiefbeheer, ... Het programma maakt dankbaar gebruik van de aanwezigheid van archieven, musea, bibliotheken, laboratoria en kunstorganisaties in New York. Projecten worden opgezet in samenwerking met o.a. Anthology Film Archives, Electronic Arts Intermix, Witness en Unicef. De opleiding omvat ook een stage. Studenten hebben de mogelijkheid om elementen van andere opleidingen aan de NYU (het Art Conservation program en het Archival Management Program) bij hun studie te betrekken.

  Tags
 •  

Postgraduaat 'Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst' (Hogeschool Gent / Koninklijke Academie voor Schone Kunsten)

Hoe beheer je een sculptuur van chocolade? Of kent ook de actuele kunst een vervaldatum? Wat te doen met een eenmalige performance opdat ook het publiek van morgen er nog zou van kunnen genieten? Of hebben de afwezigen ook in dit geval ongelijk? Waarom zou je een solotentoonstelling maken als er zoveel kunstenaars zijn? Wat zegt jouw keuze voor een solo, groeps- of kunsthistorische tentoonstelling over je mens- en wereldbeeld? Stelt de curator misschien ook zichzelf tentoon, en al datgene waar hij of zij voor staat? Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het tentoonstellen en beheren van actuele kunst, en die de bovenstaande vragen niet uit de weg willen gaan, organiseert de K.A.S.K. van de Hogeschool Gent, in samenwerking met de Universiteit Gent en het S.M.A.K., het postgraduaat Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst. Studenten kunnen kiezen tussen twee opties:

 • Het beheren van Actuele Kunst;
 • Tentoonstellen.

De duur van de opleiding is één jaar.

  Tags
 •  

Professional Master 'Preservation and Presentation of the Moving Image' (Universiteit van Amsterdam)

Deze Professional Master-opleiding gaat zowel in theorie als praktijk in op de vragen als "hoe kan audiovisueel materiaal het best worden gepreserveerd voor toekomstige generaties?" en "hoe wordt het audiovisueel materiaal vandaag best gepresenteerd als bron van informatie, cultuur en ontspanning voor zowel een breed als gespecialiseerd publiek?" Tijdens het eerste jaar verwerven de studenten kritische kennis die tijdens het tweede jaar in de praktijk worden gebracht door een stage.

  Tags
 •  
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be