DOCAM Documentatiemodel

Het DOCAM Documentatiemodel biedt een raamwerk dat het mogelijk maakt om een digitaal bestand, kunstwerk of 'Digital Workfile' te structureren. Het model brengt alle documentatie, gecreëerd door verschillende bijdragers gedurende de levenscyclus van een mediakunstwerk op één plek samen, ordent ze en maakt de informatie nadien beschikbaar.

  Tags
 •  

Cursuspakket over de integrale aanpak van digitalisering- en archivering van audiovisueel bronnenmaterieel

Dit pakket, gerealiseerd in het kader van het Archipel-project, is een presentatie die gebruikt kan worden bij het geven van een cursus over het digitaliseren en archiveren van geluid en bewegend beeld.

  Tags
 •  

DOCAM's Cataloguing Guide

De catalogusgids voor nieuwe mediacollecties is voornamelijk gericht op mensen die nieuwe collecties nieuwe mediakunst beheren, zoals registratoren, archivarissen en museumcuratoren. Deze gids zal ook bruikbaar zijn voor de bredere waaier professionelen zoals ontwerpers, onderzoekers, tentoonstellingsmakers en verzamelaars. Het Cataloguing Structure Committee for the Documentation and Conservation of the Media Arts Hertitage (DOCAM) project poogde antwoorden te formuleren op vragen en noden van professionelen verantwoordelijk voor het beschrijven, verduidelijken, vertonen en documenteren van kunstwerken. Deze gids toont de gebruikte methodologie, de ontwikkelde instrumenten en de verkregen resultaten om professionelen te voorzien van voldoende kennis om zonder probleem nieuwe mediakunstwerken te beheren, conserveren en ten toon te stellen.

  Tags
 •  

DOCAM's preserveringsgids voor technologiegebaseerde kunstwerken

Deze gids bundelt enkele instrumenten en principes die eigen zijn aan de preservering en conservering van tijdsgebonden mediakunst.

  Tags
 •  

DOCAM's technologische tijdslijn

De DOCAM technologische tijdslijn is ontworpen om op een duidelijke en grafische manier de parallelle ontwikkeling van de kunstgeschiedenis en de geschiedenis van technologische ontwikkelingen voor te stellen. Het is geen exhaustieve geschiedenis van alle technologieën die ooit door artiesten gebruikt zijn om hun werk te produceren of tentoon te stellen. De tijdslijn werd voornamelijk ontwikkeld om aan te tonen hoe de kunstwerken, die door het DOCAM geselecteerd werden als case studies, binnen het bredere kader van de geschiedenis van mediatechnologie passen. Deze werken vormen stuk voor stuk een uitdaging voor de conservators die zich inzetten voor het onderhoud ervan, of voor de curatoren die de kunstwerken opnieuw willen tentoonstellen.

  Tags
 •  

Handboek over het digitaliseren en archivereren van audiovisuele objecten

Dit handboek, gerealiseerd in het kader van het Archipel-project, behandelt het digitaliseren van analoog geluid en bewegend beeld. Zowel de voorbereiding, het feitelijk digitaliseren als het archiveren van de digitale audio en video worden in dit boek behandeld.

  Tags
 •  

Matters in Media Art: sjablonen voor verwerving en bruikleen van kunstwerken

Op deze site kan je zowel sjablonen (templates) als andere bronnen vinden voor de verwerving en bruikleen van tijdsgebaseerde mediakunst.

  Tags
 •  

Mona Jimenez The Artist Instrumentation Database Project

Het Artist Instrumental Database Project is een database template prototype voor het beschrijven en catalogiseren van technologische instrumenten die gebruikt of ontworpen zijn door artiesten die werken met audio, video of computers.

  Tags
 •  

Online step-by-step guide voor het klaren van rechten

Deze tool, ontwikkeld in het kader van het ATHENA-project, heeft als doelstelling om instellingen en organisaties te ondersteunen bij het klaren van rechten en is gericht op licentieoverdracht. Het instrument voorziet in zeven eenvoudige stappen een begeleiding die tot een licentie op maat leidt (ook beschikbaar in het Nederlands).

  Tags
 •  

Open source planningsoftware tool voor het managen van de digitaliserings- en archiveringsworkflow

Dit document, gerealiseerd in het kader van het Archipel-project, bevat instructies om de planningstool te installeren. Deze planningstool laat toe een digitaliseringsproject voor geluid of bewegend beeld te plannen en te beheren.

  Tags
 •  
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be