Hoe koppel ik mijn collecties aan een kaart, met Google Open Maps of OpenStreetMap?

Veel erfgoedcollecties hebben een geografisch kenmerk:

 • vindplaats van archeologische voorwerpen
 • standplaats van monumenten
 • plaats van vervaardiging van een object
 • geboorteplaats van een kunstenaar
 • geografisch onderwerp van een publicatie
 • plaats waar een foto werd genomen
 • oude kaarten, plattegronden of beschrijvingen van een stad, streek of land

Geografische trefwoorden gebruiken is handig om binnen een of meerdere collecties naar verwant materiaal te zoeken. Hierbij is het handig én belangrijk gebruik te maken van standaarden om de locaties te benoemen.

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

 

Hoe kan ik mijn collectiegegevens als open data beschikbaar stellen?

Je hebt data die je wilt delen met anderen. Dat kan door ze te publiceren op een website, maar je kunt ze ook publiceren als open data: door ze toegankelijk te maken voor aggregatoren of harvesters worden je collecties in andere omgevingen vindbaar.
Onderstaande aanbevelingen sluiten aan bij het concept van het Semantische Web en Linked Open Data. In dit verband zijn de vier principes van Tim Berners-Lee het vermelden waard:

 • Gebruik URI’s om dingen een naam te geven (objecten, records ...);
 • Gebruik HTTP URI’s zodat gebruikers deze namen kunnen opzoeken;
 • Wanneer iemand een URI opzoekt, geef dan bruikbare [gestructureerde] informatie, met gebruik van standaarden;
 • Neem links op naar andere URI’s, zodat men meer dingen kan ontdekken.

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

Hoe publiceer ik mijn collectie op een website?

Je hebt objecten gedigitaliseerd en/of digitaal beschreven en vervolgens wil je ze ook op het web publiceren. En misschien wil je je data ook wel toegankelijk maken voor aggregatoren of harvesters, zodat je collectie in andere omgevingen vindbaar worden?

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

Hoe kan ik mijn collectie geografisch ontsluiten?

Veel erfgoedcollecties hebben een geografisch kenmerk:

 • vindplaats van archeologische voorwerpen
 • standplaats van monumenten
 • plaats van vervaardiging van een object
 • geboorteplaats van een kunstenaar
 • geografisch onderwerp van een publicatie
 • plaats waar een foto werd genomen
 • oude kaarten, plattegronden of beschrijvingen van een stad, streek of land

Geografische trefwoorden gebruiken is handig om binnen een of meerdere collecties naar verwant materiaal te zoeken, maar ook hier is het handig én belangrijk gebruik te maken van standaarden om locaties te benoemen.

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

 

Hoe inventariseer ik een archief?

Een archief(bestand) is een geheel van archiefstukken, ontvangen of opgemaakt door een persoon, een groep van personen of een organisatie. Een archief is dus een organisch gegroeid geheel: alle stukken - ongeacht de vorm - die door een archiefvormer opgemaakt of ontvangen werden in uitvoering van zijn/haar taken. Archiefstukken kunnen verscheidene vormen hebben (tekst, beeld, geluid ...) en zich op verschillende dragers bevinden (papier, tape, harde schijf, cd ...). De standaarden die in archiefinstellingen gehanteerd worden, kunnen overgenomen worden voor de beschrijving van archieven in andere collecties: ook in musea of heemkundige verzamelingen komen vaak 'archivalische collecties' voor. Deze collecties moeten echter onderscheiden worden van de documentatie die erfgoedorganisaties bijeen brengen als studiemateriaal.

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

Hoe stel ik een lijst van personen en organisaties samen?

Een lijst met namen van personen en instellingen kan een essentieel onderdeel vormen van een erfgoeddatabase: door het gebruik van 'persoonstrefwoorden' worden objecten, publicaties en/of archieven van of over dezelfde persoon met elkaar verbonden.

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

Hoe registreer ik mijn objecten?

Collecties van musea bestaan doorgaans uit verzamelingen unieke, individuele objecten en worden ook als dusdanig beschreven. De standaarden die in musea gehanteerd worden, kunnen overgenomen worden voor de beschrijving van objecten in andere collecties: ook in archieven of heemkundige verzamelingen komen vaak 'museale objecten' voor.

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

Hoe maak ik een catalogus van mijn bibliotheekcollectie?

Bibliotheekcollecties bestaan doorgaans uit verzamelingen niet-unieke publicaties (boeken, tijdschriften, cd's, dvd's ...) of onderdelen daarvan (tijdschriftartikels, cd-tracks). Steeds vaker worden ook digitale publicaties (digitale documenten of websites) in een catalogus beschreven. Omdat publicaties per definitie niet uniek zijn, hebben bibliotheken een lange traditie in het gestandaardiseerd beschrijven ervan.

Klik hier voor de CEST-richtlijnen die door PACKED vzw werden opgesteld.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be