Samenwerking

In een complex en snel evoluerend veld als dat van digitaal cultureel erfgoed zijn samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring noodzakelijk. PACKED vzw staat dan ook open voor voorstellen en vragen hieromtrent.

PACKED vzw werkt samen met organisaties uit de internationale cultureel erfgoedsector. Het expertisecentrum was een van de partners (uit 24 landen) betrokken in het Europese project ATHENA. PACKED vzw werkte als nationaal coördinator in het kader van ATHENA o.a. ook samen met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Brussel), Stadsarchief Antwerpen, Modemuseum (Antwerpen), Collectie Vlaamse Gemeenschap (Brussel) en Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) (klik hier voor meer informatie over ATHENA). De realisatie van CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) gebeurde in samenwerking met zowel het eDAVID als DEN (Digitaal Erfgoed Nederland).

Sinds 1 januari 2011 is PACKED vzw projectcoördinator van het project DCA (Digitising Contemporary Art). Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met 21 contentpartners (hedendaagse kunstmusea, mediafestivals…) en vier technische partners. Digitising Contemporary Art is een digitaliseringsproject van 30 maanden dat zich richt op hedendaagse kunst, d.w.z. kunst gemaakt na 1945 – een type van cultureel erfgoed dat nog grotendeels afwezig is in Europeana. De kunstobjecten omvatten schilderijen, foto’s, sculpturen, installaties, video’s… (klik hier voor meer info over DCA).

PACKED vzw neemt als partner ook deel aan het project ‘Linked Heritage – Metadata, Standards, Persistent Identification and Linked Data System for a digital cultural heritage in Europe’, dat wordt mee gefinancierd door het CIP-ICT PSP subsidieprogramma van de Europese Commissie. PACKED vzw is in dit project verantwoordelijk voor het coördineren van de aanlevering van digitaal materiaal uit Vlaamse erfgoedorganisaties. Instellingen die aan dit project wensen deel te nemen, kunnen contact opnemen met PACKED vzw en zullen via hun deelname hun content zichtbaar kunnen maken op het Europeanaportaal. Het project is van start gegaan eind april 2011 en duurt 30 maanden (klik hier voor meer informatie over Linked Heritage).

In Vlaanderen is PACKED vzw o.a. lid van het Cultureel Erfgoedoverleg en het Europeana Vlaanderen Overlegplatform. Samen met de Vlaamse Kunstcollectie, MovE en FARO is PACKED vzw één van de kernleden van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed, auteursrecht en publiek domein’. Deze groep biedt een platform voor de verdediging van de belangen van cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties (museums, archieven, erfgoedbibliotheken en anderen) als gebruikers van cultureel erfgoed en het algemene publieksbelang met betrekking tot de auteursrechten.

PACKED vzw maakt ook deel uit van een internationaal informeel netwerk van organisaties die actief zijn op het vlak van de archivering en conservering van audiovisuele kunsten. Door middel van samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen trachten deze organisaties samen methoden en standaarden te ontwikkelen voor de archivering van audiovisuele kunsten.  Enkele voorbeelden van internationale samenwerkingen:

  • met het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk, Amsterdam) verricht PACKED vzw onderzoek, o.a. van juli 2009 tot en met juni 2011 naar de conservering van audiovisuele apparatuur voor audiovisuele kunst (klik hier voor meer informatie);
  • met Independent Media Arts Preservation (IMAP, New York) wisselt PACKED vzw o.a. interviews met kunstenaars en experts voor online publicatie uit, en coördinator Rony Vissers vertegenwoordigt PACKED vzw in de Advisory Council van IMAP.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be