Beleidsdocumenten

In deze sectie publiceert PACKED (beknopte versies van) beleidsdocumenten met betrekking tot de eigen werking.

Actieplannen

Zoals elk erkend landelijk expertisecentrum cultureel erfgoed diende PACKED vzw een jaarlijks Actieplan in bij de subsidiërende overheid (Agentschap Kunsten en Erfgoed). Dit plan beschrijft de acties en projecten die PACKED vzw in het komende werkingsjaar zal initiëren, verderzetten, of als participant mee zal realiseren. Het plan zet de operationele doelstellingen uit het PACKED beleidsplan en de beheersovereenkomst 2012-2016 om in concrete acties. De beheersovereenkomst voor 2012-2016 werd met twee jaar verlengd.


Actieplan 2017

Klik hier om dit actieplan te downloaden.Actieplan 2016

Klik hier om dit actieplan te downloaden.


Actieplan 2015

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.


Actieplan 2014

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.


Actieplan 2013

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.


Actieplan 2012

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.Jaarverslagen

In het jaarverslag wordt een korte evaluatie gegeven van de inhoudelijke werking van PACKED vzw in het voorbije werkingsjaar. Activiteiten, overleg, projecten, ... die plaats vonden in het voorbije jaar worden gekoppeld aan de vooropgestelde doelstellingen uit de beheersovereenkomst. Organisatorische veranderingen met betrekking tot de werking van PACKED worden in het plan ook kort belicht.

Jaarverslag 2016

Klik hier om een beknopte versie van dit jaarverslag te downloaden.
Klik hier om een uitgebreide versie van dit jaarverslag te downloaden.

Jaarverslag 2015

Klik hier om een beknopte versie van dit jaarverslag te downloaden.
Klik hier om een uitgebreide versie van dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2014

Klik hier om een beknopte versie van dit jaarverslag te downloaden.
Klik hier om een uitgebreide versie van dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2013

Klik hier om dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2012

Klik hier om dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2011

Klik hier om dit jaarverslag te downloaden.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be