16 november 2007

Documentformaten Audiovisueel Erfgoed

DOCUMENTFORMATEN AUDIOVISUEEL ERFGOED
Informatiebijeenkomst voor de erfgoed- en cultuursector

Vrijdag 16 november 2007 | 13.00 - 18.00
Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Leopoldstraat 6B – 1000 Brussel
België

Welke strategieën, formaten en technieken hanteert men in Nederland en Vlaanderen voor de bewaring van audiovisuele documenten? Welke positie nemen video- en audioformaten op in het hedendaagse digitale archief? Welke specifieke noden en behoeftes dienen zich aan? Is er behoefte aan standaardisering en waarom wel, waarom niet? Hoe kan kennis hieromtrent vlot gedeeld worden tussen grotere en kleinere instituten?

Het doel van de conferentie in deBuren was het uitwisselen van kennis omtrent de conservering en archivering van audiovisuele documenten, met als voorbeeldtopics standaardisatie, gedeelde ICT-infrastructuur en Europese projecten. Een aantal toonaangevende instituten uit Nederland en Vlaanderen gaven in korte presentaties aan hoe zij te werk gaan bij de conservering van hun al dan niet digitale content. Wat zijn hierbij hun overwegingen en behoeftes, volgens welke principes wordt er gearchiveerd?

  • Terug naar overzicht
  • Marco De Niet stelde het DEN ICT-register voor, wat fungeert als ruggengraat van de organisatie. Dit register werd opgemaakt met de hulp van medewerkers uit verschillende onderzoeksvelden om de kennis over digitaal erfgoed doorheen alle betrokken sectoren te verspreiden.
  • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een expertisecentrum op het terrein van audiovisuele archivering. Brigit Hoomans presenteerde de huidige digitaliseringstrategie van dit instituut.
  • Dries Moreels bracht zijn presentatie als afgevaardigde van het Vlaams Theater Instituut dat sinds zijn oprichting in 1987 uitgegroeid is tot een documentatie- en onderzoekscentrum met gestaag gegroeide databank en documentatieverzameling.
  • Erik Martens kwam spreken namens het Brusselse Filmmuseum. Zij gaan op een heel andere manier om met de nakende digitalisering dan de andere instituten die aan bod kwamen. Een videotape is veel compacter op te slaan dan filmrollen, maar hoe zit het met bewaring?
  • Willem Vanneste is verbonden aan het Expertisecentrum DAVID, een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Hij besprak de bewaarstrategie van eDAVID en hun project ‘Digitaal Depot’.
  • Binnen het Gemeentearchief Rotterdam is Mette van Essen verantwoordelijk voor de afdeling Afbeeldingen, Beeld en Geluid. Zij besprak de strategie die het Gemeentearchief hanteert voor het bewaren van audio, film en video.
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be