Digitaal cultureel erfgoed

Net als in de andere culturele sectoren verandert de omgang met cultureel erfgoed ingrijpend onder invloed van ontwikkelingen in technologie en de netwerk- en informatiemaatschappij. Cultureel erfgoed wordt steeds vaker van een analoge naar een digitale vorm overgezet of rechtstreeks digitaal aangemaakt. Het wordt ook op een elektronische manier beschreven, op servers of harde schijven bewaard, online beschikbaar gemaakt …

Het begrip digitaal cultureel erfgoed staat dan ook niet enkel voor digitale of gedigitaliseerde inhoud of collecties, maar vooral voor hoe met deze digitale inhoud of collecties kan worden omgegaan.

Nieuwe uitdagingen

Deze ingrijpende omslag van een analoge naar een digitale omgeving creëert voor de cultureel erfgoedsector nieuwe uitdagingen met betrekking tot het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van (digitale) erfgoedbronnen. De prioriteiten die zich stellen hebben te maken met o.a. digitalisering, duurzaamheid en vindbaarheid.

Als we willen vermijden dat er gaten in het (digitale) cultureel geheugen ontstaan, moet de cultureel erfgoedsector aandacht besteden aan een duurzame en kwaliteitsvolle omgang met digitaal erfgoed. Hiertoe dienen op verschillende niveaus nieuwe vormen van expertise te worden ontwikkeld en uitgewisseld.

Expertisecentrum

PACKED vzw is van een kennisplatform voor de archivering en conservering van audiovisuele kunsten uitgegroeid tot een expertisecentrum voor digitaal cultureel erfgoed. Via deze website wordt u informatie aangeboden over de processen voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitale erfgoedbronnen, alsook over de archivering en de conservering van audiovisuele kunsten (en ander audiovisueel erfgoed). Deze website biedt u ook op een eenvoudige manier de mogelijkheid om ons advies te vragen.

PACKED wordt financieel gesteund door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be